Szukaj

22 marca Światowy Dzień Wody

W roku 1992, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło specjalną rezolucją nowe święto, obchodzone corocznie 22 marca – Światowy Dzień Wody. Mimo, że woda zajmuje aż 70% powierzchni Ziemi, tylko 2,5% to woda słodka, nadająca się do picia. Niestety, ta słodka woda przestała już być zasobem odnawialnym, co oznacza, że zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Obecnie 800 milionów osób cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Polska ma najmniej wody spośród wszystkich krajów europejskich i amerykańskich, a także w porównaniu z wieloma krajami Afryki środkowej, południowej i środkowej Azji. Trudno jest dopuścić do naszej świadomości te wszystkie informacje, kiedy wystarczy pójść do łazienki lub do kuchni, odkręcić kurek i woda zawsze leci. Światowy Dzień Wody został ustanowiony właśnie po to, aby zwrócić uwagę świata na problemy związane z szybko znikającymi zasobami wody.

Hasłem dla tegorocznego Światowego Dnia Wody jest: „Wody gruntowe: uczynić niewidzialnym widocznym”.

Wody gruntowe są podstawowym zasobem, który dostarcza prawie połowę całej wody pitnej na świecie, około 40% wody dla nawadnianych rolnictwa i około 1/3 wody potrzebnej dla przemysłu. Podtrzymuje ekosystemy, utrzymuje podstawowy przepływ rzek oraz zapobiega osiadaniu gruntów i wnikaniu wody morskiej. Wody gruntowe są ważnym elementem procesu adaptacji do zmian klimatu i często stanowią rozwiązanie dla osób bez dostępu do bezpiecznej wody. Pomimo tych imponujących faktów i liczb, niewidoczne wody gruntowe są „niewidoczne” dla większości ludzi. Działalność człowieka (w tym wzrost populacji i wzrostu gospodarczego) oraz zmienność klimatu szybko zwiększają presję na zasoby wód gruntowych: w wielu częściach świata zgłaszane są poważne problemy związane z wyczerpywaniem i zanieczyszczeniem. Światowy Dzień Wody dotyczący wód gruntowych zwraca uwagę na ten niewidzialny zasób, a tym samym podnosi świadomość znaczenia dbania o nasze wody gruntowe.