Prace inwestycyjne GPW S.A.

Prace inwestycyjne GPW S.A.

W związku z pracami wykonywanymi na sieci magistralnej przez GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH między innymi w mieście Siemianowice Śląskie może wystąpić obniżone ciśnienie wody lub pogorszenie jej parametrów. Prace będą wykonywane od dnia 03.03.2021 do dnia 30.06.2021.