Uwaga! Kasa nieczynna do odwołania

Koronawirus

Komunikat nr 1 Prezesa Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.z dnia 12.03.2020 r.

W związku z Komunikatem nr 1 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Rafała Piecha w sprawie koronawirusa(link http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/koronawirus-komunikat-nr-1-prezydenta-miasta-siemianowice-slaskie-rafala-piecha.15961/) informujemy, iżWodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. prowadzą bieżącą obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji spowodowanej koronawirusem:

  • Apelujemy do Klientów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w siedzibie Spółki. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę
  • W trosce o bezpieczeństwo Klientów i ograniczenie kolejek do dnia 25 marca nieczynna będzie kasa. Prosimy o dokonywanie płatności za usługi Spółki w formie elektronicznej.
  • Spotkania pracowników spółki z Klientami i Interesariuszami zostają ograniczone do Biura Obsługi Klienta
  • Pracownicy Wodociągów ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz pracy zdalnej i komunikacji telefonicznej lub mailowej czy też w formie wideokonferencji
  • Pracownicy Spółki spotykać się będą z Klientami i Interesariuszami uprzednio umówionymi telefonicznie lub e-mailowo
  • Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji obiektów i urządzeń Spółki – w szczególności miejsc najczęściej używanych/dotykanych przez Klientów i pracowników (w tym klamki, blaty, poręcze)