Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19….

Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychuprasza się o podanie stanu wodomierzy lokatorskichw dniach 23.03 oraz 24.03.2020 rokutelefonicznie pod nr 32 753-53-78 – Biuro Obsługi Klienta.W przypadku braku podania odczytu zostanie przyjęty odczyt szacunkowy.