Prace inwestycyjne GPW S.A.

W związku z pracami wykonywanymi na sieci magistralnej przez GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH między innymi w mieście Siemianowice Śląskie może wystąpić obniżone ciśnienie wody lub pogorszenie jej parametrów.

Prace będą wykonywane od dnia 03.03.2021 do dnia 30.06.2021.

Pismo z GPW dotyczące realizacji inwestycji Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 co wpłynie na ciśnienie wody na terenie miasta Siemianowice Śląskie