Zapewnienie Wodociągów….

Woda jest i będzie płynąć w naszych kranach! Woda jest bezpieczna!
W odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości uspakajamy, że naszym zadaniem jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody mieszkańcom, a także odbiór i oczyszczanie ścieków. To zadanie nie jest w żadnej mierze zagrożone, woda jest i będzie dostarczana mieszkańcom w takiej ilości, jaka będzie potrzebna, a ścieki są i będą odbierane.
Ponadto, informujemy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów.

Koronawirus nie zagraża wodzie.
Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że koronawirus nie rozprzestrzenia się poprzez systemy wodociągowe.To oznacza, że nie stanowi on zagrożenia ani dla tych systemów, ani dla jakości wody przeznaczonej do picia.
 Według aktualnej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dn. 2 marca 2020 r., obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej. W opinii WHO, proces dezynfekcji wody zapewnia skuteczną likwidację tego wirusa i nie są potrzebne żadne dodatkowe środki gwarantujące bezpieczeństwo wody.

Woda w Siemianowicach Śląskich jest bezpieczna.Woda, którą dostarczają Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. jest całkowicie bezpieczna – zarówno u źródeł, z których jest czerpana, jak również w kranie, u klienta.

Woda jest nieustannie monitorowana on-line i badana. Bezpieczeństwo wody do spożycia kontroluje również Sanepid, badając jej jakość w wybranych punktach na sieci.
Woda dostarczana mieszkańcom Siemianowic Śląskich spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Można ją pić bez obaw prosto z kranu i stosować do celów higienicznych, teraz szczególnie zalecanych przez specjalistów w sytuacji zagrożenia wirusem. Tak więc można śmiało powiedzieć, że woda z Wodociągów Siemianowickich, która ma gwarantowaną jakość, jest naszym sprzymierzeńcem w przeciwdziałaniu epidemii.