Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprasza się o podawanie stanu wodomierzy lokatorskich telefonicznie pod nr 32 753-53-78 – Biuro Obsługi Klienta do ostatniego dnia każdego miesiąca.


W przypadku braku podania odczytu zostanie przyjęty odczyt szacunkowy.