Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Cennik usług dodatkowych

Cennik ważny od 01.05.2022r.

L.p. Nazwa usługi Cena netto Stawka VAT w % Uwagi
1 Zakręcenie wody z winy klienta (nieuregulowanie płatności za pobór wody) 435,00 zł 23 -
2 Zakręcenie wody z winy klienta (nieuregulowanie płatności za pobór wody) wraz z wykopem 1 070,00 zł 23 -
3 Zamknięcie/otwarcie dostawy wody na zasuwie na zlecenie klienta 160,00 zł 23 -
4 Odbiór dodatkowego wodomierza na cele podlewania ogrodu 80,00 zł 23 -
5 Montaż/Demontaż wodomierza na zlecenie klienta 160,00 zł 23 -
6 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta lub skradzionego + cena wodomierza/ nakładki* 160,00 zł 23 *Cena wodomierza i nakładki radiowej ustalana indywidualnie
7 Ekspertyza wodomierza (usługa + opłata za ekspertyzę zgodnie z cennikiem firmy wykonującej ekspertyzę)* 265,00 zł 23 * + Opłata za ekspertyzę
8 Wypompowanie wody/ścieków z zalanych obiektów na zlecenie klienta (cena za jedną godzinę) 192,00 zł 23
9 Dostawa wody za pomocą stojaka hydrantowego, beczkowozu lub tymczasowej instalacji wodnej (woda niezdatna do spożycia, jednorazowe rozłożenie instalacji + cena zużytej wody w m3) 160,00 zł 8 -
10 Pomiary sieci wodociągowej (za każdą rozpoczętą godzinę pracy brygady pomiarowej) 255,00 zł 23 -
11 Inspekcja TV kanalizacji - opłata początkowa 160,00 zł 23 -
12 Inspekcja TV kanalizacji - opłata dodatkowa za każdy rozpoczęty metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z raportem 10,00 zł 23 -
13 Inspekcja TV kanalizacji - opłata dodatkowa za każdy rozpoczęty metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z czyszczeniem odcinka kanalizacji i raportem 36,00 zł 23 -
14 Czyszczenie kanalizacji (cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy liczoną od wyjazdu z siedziby do powrotu samochodu specjalistycznego) 360,00 zł 8 -
15 Kontrola wydajności i sprawności hydrantów (za pomiar 1 szt. hydrantu) 80,00 zł 23 -
16 Opróżnianie zbiorników ściekowych i gnilnych (cena za max. 4 m3 osadu) 265,00 zł 8 -
17 Wywiad branżowy na zlecenie klienta - format A4 113,11 zł 23 -
18 Wywiad branżowy na zlecenie klienta - format A3 134,66 zł 23 -
19 Wywiad branżowy na zlecenie klienta - format A2 177,75 zł 23 -
20 Pozostale uslugi wg kosztorysu w zależności od rodzaju usługi -
21 Nadzór branżowy przy robotach innych sieci (do 2 godzin) 115,90 zł 23 + wg ilości godzin (powyżej 2 godzin)
22 Nadzór branżowy przy robotach innych sieci - dodatkowe godziny pracy za każdą rozpoczętą godzinę 57,95 zł 23 -
23 Nadzór branżowy – przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej na zlecenie klienta 347,70 zł 23 -
24 Nadzór branżowy – przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na zlecenie klienta 475,19 zł 23 -