Szukaj

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Cennik usług dodatkowych

Cennik usług obowiązuje od 01.07.2023r.

cennik_pdf1100x1589a
Cennik usług dodatkowych do pobrania w formie pliku PDF
Załączniki PDF do pobrania:

TES 03 - ZLECENIE ZAMKNIĘCIE/OTWARCIE DOSTAWY WODY NA ZASUWIE NA ZLECENIE KLIENTA
TES 04 - ZLECENIE ODBIÓR DODATKOWEGO WODOMIERZA NA CELE PODLEWANIA OGRODU
TES 05 - ZLECENIE MONTAŻ/DEMONTAŻ WODOMIERZA NA ZLECENIE KLIENTA
TES 06 - ZLECENIE WYMIANA WODOMIERZA USZKODZONEGO Z WINY KLIENTA LUB SKRADZIONEGO
TES 07 - ZLECENIE EKSPERTYZA WODOMIERZA
TES 08 - ZLECENIE WYMPOWANIE WODY/ŚCIEKÓW Z ZALANYCH OBIEKTÓW NA ZLECENIE KLIENTA
TES 09 - ZLECENIE DOSTAWA WODY ZA POMOCĄ STOJAKA HYDRANTOWEGO, BECZKOWOZU LUB TYMCZASOWEJ INSTALACJI WODNEJ (WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA)
TES 10 - ZLECENIE POMIARY SIECI WODOCIĄGOWEJ
TES 11 - ZLECENIE INSPEKCJA TV KANALIZACJI
TES 12 - ZLECENIE CZYSZCZENIE KANALIZACJI
TES 13 - ZLECENIE KONTROLA WYDAJNOŚCI I SPRAWNOŚCI HYDRANTÓW
TES 14 - ZLECENIE OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW ŚCIEKOWYCH
TES 15 - ZLECENIE PLOMBOWANIE WODOMIERZA Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE KLIENTA (NP. USTERKI INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ ODBIORCY, WYMIANA WODOMIERZA OGRODOWEGO)
TT 01 - ZLECENIE WYWIAD BRANŻOWY
TT 02 - ZLECENIE POZOSTAŁE USŁUGI
TT 03 - ZLECENIE NADZÓR BRANŻOWY PRZY ROBOTACH INNYCH SIECI