Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Cennik usług dodatkowych

Cennik usług zgodny z podjętą uchwałą Zarządu nr 04/10/2014 z dnia 24-10-2014r.

L.p.

Nazwa usługi

Cena netto ** w zł.
1Wywiad branżowy na zlecenie klienta
82,70format A4
110,30format A3
165,50format A2
2Ponowne wznowienie dostawy wody (wyłączenie dostawy wody nastąpiło z winy odbiorcy).386,70bez wykopu
968,30z wykopem
3Odcięcie/ wznowienie dosatwy wody na zasuwie na zlecenie klienta.107,70
4Odbiór techniczny zabudowy dodatkowego wodmierza do celów ogrodowych.46,90
5Montaż/ Demontaż wodomierza na zlecenia klienta.107,70
6Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta lub skradzionego (do ceny dolicza się koszt urządzenia pomiarowego).107,70
7Kontrola stanu technicznego wodomierza***237,40
8Wynajem stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem (cena za 1 dobę), do ceny dolicza się opłatę za zużytą wodę oraz pobiera się zwrotną kaucję w wysokości 500,00 zł.10,00
9Wypompowanie wody z zalanych obiektów (cena za 1 godzinę).168,90
10Wypompowanie ścieków z zalanych obiektów (cena za 1 godzinę).168,90
11Dostawa wody za pomocą tymczasowej instalacji wodnej (do ceny dolicza się opłatę za wodę).143,60
12Wykrywanie i lokalizacja awarii (cena za 1 godzinę).229,70
13Inspekcja TV kanalizacji- za każdy metr bieżący (do usługi dolicza się 1,92 zł/km za dojazd).
3,50bez raportu
10,00z raportem
35,50z czyszczeniem kanalizacji
14Czyszczenie kanalizacji (cena za 1 godzinę)****316,10
15Kontrola wydajności i sprawności hydrantów- cena za 1-szy punkt, każdy następny punkt 50% ceny wyjściowej.71,80
16Opróżneinie zbiorników ściekowych i gnilnych (cena za 1 godzinę)238,60
17
wg kosztorysu
18
Nadzór branżowy przy robotach innych sieci (obiektów budowlanych) (1h + dodatkowa liczba godzin wg potrzeb inwestora)100,01
19
Nadzór branżowy (próby techniczne) – przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej na zlecenie klienta304,80
20
Nadzór branżowy (próby techniczne) – przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na zlecenie klienta389,10

* Podane ceny (z wyłączeniem poz. 14) dotyczą usług realizowanych na terenie miasta Siemianowice Śl.
W przypadku usług realizowanych poza granicami miasta cena zostanie powiększona o koszty związane z rzeczywistą ilością przejechanych kilometrów
** Do podanej ceny dolicza się podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki
*** Przy wykonaniu ekspertyzy wodmierza na życzenie klienta, dodatkowo klient pokrywa koszty ekspertyzy
**** Czas czyszczenia jest uzależniony od średnicy kanalizacji oraz stopnia zanieczyszczenia