Szukaj

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Rozwiązanie umowy

 

Rozwiązanie zawartej umowy

  1. KLIENT – składa do Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz protokół zdawczo – odbiorczy nieruchomości. Stosowny wniosek do pobrania ze strony.
  2. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną do Biura Obsługi Klienta na adres: Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o., ul. Śląska 100, 41-100 Siemianowice Śl., lub drogą elektroniczną na adres: wodociagi@aqua-sprint.pl
  3. Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. – na podstawie otrzymanych dokumentów przesyłają do Klienta końcowe rozliczenie nieruchomości wraz z informacją o rozwiązaniu umowy.