Szukaj

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Zawarcie umowy

 

Zawarcie umowy na dostawę wody / odprowadzanie ścieków

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY:

Spółki prawa handlowego:
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • aktualny KRS
 • jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 • numer(y) PESEL
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
Osoby fizyczne:
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 • numer(y) PESEL, NIP
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących

KLIENT – podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podpisanie umowy może nastąpić w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie podpisanej umowy pocztą na adres: Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o., ul. Śląska 100, 41-100 Siemianowice Śl.

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. – na podstawie otrzymanych dokumentów przygotowują dla klienta projekt umowy.