Szukaj

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Zmiana Danych

 

Zmiana Danych w zawartej umowie

  1. KLIENT – składa do Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmian. Stosowny wniosek do pobrania ze strony.
  2. Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną do Biura Obsługi Klienta, na adres: Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o., ul. Śląska 100, 41-100 Siemianowice Śl., lub drogą elektroniczną na adres: wodociagi@aqua-sprint.pl
  3. Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. – na podstawie otrzymanych dokumentów przygotowują dla klienta projekt zmienionej umowy/aneksu do obowiązującej umowy.
  4. KLIENT – podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podpisanie umowy może nastąpić w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie podpisanej umowy pocztą na adres: Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o., ul. Śląska 100, 41-100 Siemianowice Śl.