Szukaj
Wodomierz owinięty szalikiem, który ma przypomnieć o zabezpieczeniu wodomierzy w okresie zimowym

W naszych domach, mieszkaniach, ogródkach działkowych, garażach i innych pomieszczeniach, które są zaopatrywane w wodę, mamy zamontowane wodomierze. Wskazania wodomierza służą do naliczania opłaty za zużytą wodę, a także – jeśli nieruchomość jest podłączona do kanalizacji – za odprowadzane ścieki. Przyjmuje się bowiem, że ilość ścieków równa jest ilości dostarczonej wody. Często, wodomierze instaluje się w ogrodach i na działkach, aby móc sobie odliczyć wodę, która została zużyta, a nie wpłynęła do kanalizacji, co zwłaszcza w lecie, pozwala obniżyć rachunek.

Wodomierze to urządzenia bardzo wrażliwe na niskie temperatury, a ponieważ idzie zima – niektórzy zapowiadają, że mroźna – trzeba o nie zadbać, szczególnie o te, które mogą mieć kontakt z niskimi temperaturami i zabezpieczyć je odpowiednio. Sprawa dotyczy również instalacji wod-kan wystawionych na działanie niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu. Co konkretnie można zrobić?

  • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu;
  • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
  • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

Jeżeli doszłoby do zamarznięcia wody w wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia, skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić wyciek wody do naszej firmy, która dokona wymiany wodomierza. Niestety, jeżeli jest to wodomierz główny – własność wodociągów, będzie to już usługa odpłatna. Wodomierze ogrodowe wymieniamy we własnym zakresie, zgłaszając ten fakt w wodociągach. Jednak, aby nie tracić pieniędzy, lepiej zadbać wcześniej o wodomierz oraz instalację.

WODOCIĄGI SIEMIANOWICKIE AQUA-SPRINT SP. Z O.O.

ul. Śląska 100,

41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 753 53 72

Strona Główna Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.