Prace na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. systematycznie modernizują i rozwijają  infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, aby zaspokoić oczekiwania mieszkańców, w zakresie dostępu i jakości świadczonych usług oraz w trosce o stan środowiska naturalnego.

W ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji, w latach 2019-2022 będą realizowane  roboty budowlane związane z:
 – budową sieci wodociągowej
w ul. Leśna, Domina, Brylantowa, Szafirowa,, Rubinowa, Grunwaldzka/Jagiełły, Jana Pawła II- Barbary, Piastowska, Głowackiego, Damrota, Dąbrowskiego, Morcinka-Broniewskiego, Łukasińskiego, Wyzwolenia, Orzeszkowej-Stawowej, Bytkowskiej, Leśnej, Kasztanowej, Wierzbowej, Klonowej, Akacjowej
  
 – budową kanalizacji sanitarnej
 
ul. Domina, Boh. Westerplatte, Przyjaźni, Wyzwolenia, Brylantowej, Szafirowej,, Rubinowej, Al. Sportowców, Watoły-Polaczka.