Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Jakość wody

Średnie wyniki analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej

Fizykochemia

L.p. Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia
1 Stężenie jonowe wodoru (pH) n.d. 6.5 - 9.5 7.1
2 Mętność NTU Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakes wartości do 1.0 0.50
3 Przewodność elektryczna właściwa w 25 stopniach oC μS/cm 2500 174
4 Zapach n.d. Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Akcpetowalny
5 Chlor wolny mg/L Cl2 0.3 0.20
6 Mangan μg/L Mn 50 6.0
7 Żelazo ogólne μg/L Fe 200 97
8 Barwa mg/L Pt Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 5.0
9 Glin μg/L Al 200 <40
10 Smak n.d. Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Akceptowalny

Mikrobiologia

L.p. Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia
1 Ogólna liczba mikroorganizmów w (22 +/- 2)stopniach oC po 72h jtk/1ml bez nieprawidłowych zmian 2
2 Bakterie grupy coli NPL/100ml 0.0 0.0
3 Escherichia coli NPL/100ml 0.0 0.0
4 Enterokoki jtk/100ml 0.0 0.0