Szukaj

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Jakość wody

Średnie wyniki analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej

Fizykochemia

L.p. Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia
1 Stężenie jonowe wodoru (pH) n.d. 6.5 - 9.5 7.1
2 Mętność NTU Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakes wartości do 1.0 0.80
3 Przewodność elektryczna właściwa w 25 stopniach oC μS/cm 2500 224
4 Zapach n.d. Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Akcpetowalny
5 Chlor wolny mg/L Cl2 0.3 0.29
6 Mangan μg/L Mn 50 5.2
7 Żelazo ogólne μg/L Fe 200 120.0
8 Barwa mg/L Pt Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 5.0
9 Glin μg/L Al 200 17.0
10 Smak n.d. Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Akceptowalny

Mikrobiologia

Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia

Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h

jtk/1ml

bez

nieprawidłowych

zmian

12

Bakterie grupy coli

NPL/100ml

0

0

Escherichia coli

NPL/100ml

0

0

Enterokoki

jtk/100ml

0

0