Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Jakość wody

Średnie wyniki analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej

Fizykochemia

L.p. Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia
1 Stężenie jonowe wodoru (pH) n.d. 6.5 - 9.5 7.2
2 Mętność NTU Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakes wartości do 1.0 0.45
3 Przewodność elektryczna właściwa w 25 stopniach oC μS/cm 2500 198
4 Zapach n.d. Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Akcpetowalny
5 Chlor wolny mg/L Cl2 0.3 0.1
6 Mangan μg/L Mn 50 7.0
7 Żelazo μg/L Fe 200 80
8 Barwa mg/L Pt Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 6.0
9 Glin μg/L Al 200 44.0
10 Smak n.d. Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Akceptowalny
11 Temperatura stopnie oC Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Akceptowalny
12 Amonowy jon mg/L NH4 0.5 <0.05
13 Twardość ogólna mg/L CaCO3 60-500 83
14 Magnez mg/L 30-125 <7.0
15 Azotany mg/L NO3 50 2.5
16 Azotyny mg/L NO2 0.5 <0.05
17 Chlorki mg/L Cl 250 8.52
18 Siarczany mg/L SO4 250 16.0
19 Utlenialność z KMnO4(indeks nadmanganianowy) mg/L O2 5 1.03
20 Chrom ogólny μg/L 50 <2.0
21 Kadm μg/L 5.0 <0.50
22 Miedź mg/L 2.0 <0.003
23 Nikiel μg/L 20 <5.0
24 Ołów μg/L 10 <5.0
25 Arsen μg/L 10 <5.0
26 Trichlorometan (Chloroform) μg/L 30 15.0
27 Bromodichlorometan μg/L 15 5.1
28 Suma THM μg/L 100 24.0

Mikrobiologia

L.p. Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia
1 Ogólna liczba mikroorganizmów w (22 +/- 2)stopniach oC po 72h jtk/1ml bez nieprawidłowych zmian 41.0
2 Bakterie grupy coli NPL/100ml 0.0 0.0
3 Escherichia coli NPL/100ml 2500 198
4 Enterokoki jtk/100ml 0.0 0.0
5 Clostridium perfringens jtk/100ml 0.0 0.0