Szukaj

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Ceny wody i ścieków

Stawki opłat obowiązujące od 01-09-2023r. do 31-08-2024r.

Woda

L.p. Opis Cena netto Cena brutto (z 8% Vat)
1 Cena za 1m3 wody 7,97 zł 8,61 zł
2 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego (zł/odb./mc) 9,83 zł 10,62 zł
3 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających  z lokalu w budynku wielolokalowym  (zł/odb./mc) 6,60 zł 7,13 zł
4 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (zł/odb./mc) 5,99 zł 6,47 zł

Ścieki

L.p. Opis Cena netto Cena brutto (z 8% Vat)
1 Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 10,28 zł 11,10 zł
2 Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich 9,83 zł 10,62 zł