Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Ceny wody i ścieków

Stawki opłat obowiązujące od 09-08-2021r. do 08-08-2022r.

Woda

L.p. Opis Cena netto Cena brutto (z 8% Vat)
1 Cena za 1m3 wody 6,45 zł 6,97 zł
2 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego (zł/odb./mc) 9,83 zł 10,62 zł
3 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających  z lokalu w budynku wielolokalowym  (zł/odb./mc) 6,60 zł 7,13 zł
4 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (zł/odb./mc) 5,99 zł 6,47 zł

Ścieki

L.p. Opis Cena netto Cena brutto (z 8% Vat)
1 Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 8,73 zł 9,43 zł
2 Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich 9,83 zł 10,62 zł