Jakość wody

Średnie wyniki analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej.

.p. Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia
FIZYKOCHEMIA
1 Stężenie jonowe wodoru (pH) 6.5-9.5 7.3
2 Mętność NTU akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakes wartości do 1,0 0.54
3 Przewodność elektryczna właściwa w 25oC μS/cm 2500 250
4 Zapach
akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
akceptowalny
5 Chlor wolny mg/L Cl2 0.3 0.12
6 Mangan μg/L Mn 50 4.1
7 Żelazo μg/L Fe 200 41.5
8 Barwa mg/L Pt
akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
5
9 Glin μg/L Al 200 <40
10 Smak
akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
akceptowalny
11 Temperatura oC 5.6
12 Amonowy jon mg/L NH4 0.5 <0.05
13 Twardość ogólna
mg/L CaCO3
60-500
137
14 Magnez
mg/L
30-125 9.3
15 Azotany
mg/L NO3
50 5.84
16 Azotyny
mg/L NO2
0.5 <0.05
17 Chlorki
mg/L Cl
250 19.7
18 Siarczany
mg/L SO4
250 40.1
19 Utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy)
mg/L O2
5 1.40
20 Chrom ogólny
μg/L
50 <2.0
21 Kadm
μg/L
5.0 <0.50
22 Miedź
mg/L
2.0 <0.003
23 Nikiel
μg/L
20 <5.0
24 Ołów
μg/L
10 <5.0
25 Arsen
μg/L
10 <5.0
26 Trichlorometan (Chloroform)
μg/L
30 9
27 Bromodichlorometan
μg/L
15 5.4
28 Suma THM
μg/L
100 18
MIKROBIOLOGIA
29 Ogólna liczba mikroorganizmów w (22 +/- 2)oC po 72h jtk/1ml bez nieprawidłowych zmian 1
30
Bakterie grupy coli
NPL/100ml 0 0
31
Escherichia coli
NPL/100ml
0 0
32 Enterokoki jtk/100ml 0 0
33 Clostridium perfringens
jtk/100ml
0 0