Szukaj

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Wnioski

Gotowe formularze do pobrania i wypełnienia

kliknij na dokument aby go otworzyć

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O JAKOŚCI WODY

Od dnia 1 lutego 2023 roku Zaświadczenie o jakości wody wystawiane jest wyłącznie podmiotom, z którymi Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. mają zawarte aktywne umowy o zaopatrzenie w wodę.
W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w nowych lokalach lub przejmujących lokale po wcześniejszych użytkownikach, w każdym przypadku konieczne jest przeprowadzenie przez Odbiorcę badania jakości wody w punktach końcowych na swój koszt. Zaświadczenie nie zostanie wystawione.