Szukaj

Zmiana cen wody i ścieków

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01 grudnia 2022r., na mocy Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03 listopada 2021r., wchodzimy w drugi rok obowiązywania taryfy, wg której:

  • cena za 1 m³ wody wyniesie 6,94 zł netto / 7,50 zł brutto
  • cena za 1 m³ ścieków wyniesie 9,18 zł netto 9,91 zł brutto

Stawki opłat abonamentowych nie ulegają zmianie.

Decyzję można pobrać z poniższych plików.