Prace związane z budowa i przebudową sieci wodociągowych w ulicach Watoły 36 – 54

Prace związane z budowa i przebudową sieci wodociągowych w ulicach Watoły 36 – 54

Odbiorców Wodociągów Siemianowickich Aqua – Sprint Sp. z o.o. informujemy, że od dnia 13.03.2023r. będą prowadzone roboty przebudowy sieci wodociagowej z przyłączami dla budynków przy ul. Watoły 36 – 54 w Siemianowicach Śląskich. Prace wykonywac będzie firma INSTAL – BRATEK S.C. na zlecenie Wodociągów Siemianowickich Aqua – Sprint Sp. z o.o. Prosimy o udostępnienie terenów …

Prace związane z budowa i przebudową sieci wodociągowych w ulicach: Watoły 36 – 54, Tulipanowa, Fiołkowa i innych

Wodociagi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. informują odbiorców, że rozpoczynają się prace związane z budowa i przebudową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Watoły 36 – 54, Tulipanowa, Fiołkowa, Gerberowa, Watoły boczna, Mysłowicka, Szkolna Trafalczyka, Kasprzaka. Całość robót przewidziana jest do maja 2024r. Prace wykonywać będzie firma INSTAL – BRATEK S.C. …

22 marca Światowy Dzień Wody

W roku 1992, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło specjalną rezolucją nowe święto, obchodzone corocznie 22 marca – Światowy Dzień Wody. Mimo, że woda zajmuje aż 70% powierzchni Ziemi, tylko 2,5% to woda słodka, nadająca się do picia. Niestety, ta słodka woda przestała już być zasobem odnawialnym, co oznacza, że zużywamy jej więcej i szybciej, niż …

Film z okazji 30-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Scenariusz filmu napisał Zespół ds. Informacji o branży, który ukonstytuował się w lutym 2022 roku. Film powstał na obiektach przedsiębiorstw reprezentatywnych dla naszej branży, które są Członkami Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wszystkim zaangażowanym w jego powstanie serdecznie dziękujemy! Źródło: Film z okazji 30-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Zmiany smaku i zapachu wody w dzielnicach Bańgów i Przełajka w Siemianowicach Śląskich

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. informują, iż woda do Siemianowic Śląskich dostarczana jest przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach z kierunków SUW Będzin oraz Sieciowych Zbiorników Wyrównawczych Murcki (SZbW Murcki). Woda ze wskazanych źródeł zasilania ma różny skład chemiczny (m.in. woda dostarczana z SZbW Murcki – 90 mg/l CaCO3, a woda z SUW Będzin …

„Eko-przyjaciel kropli wody” najnowszy projekt edukacyjny Aqua-Sprint

„Eko-przyjaciel kropli wody”, to najnowszy projekt Aqua-Sprint skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, który edukuje, bawi i promuje odpowiedzialne postawy proekologiczne. Jego ideą jest potrzeba szerzenia wiedzy na temat dbania o środowisko naturalne. Zainteresowanie tematem i uczestnictwem w zajęciach przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Już w czerwcu napłynęło tyle zgłoszeń, że można było zaplanować zajęcia …

Ostrzeżenie dla Klientów

W związku z powtarzającymi się co jakiś czas sytuacjami usiłowania oszustwa, uprzejmie informujemy, że każdy, podejrzany dla Klienta przypadek wejścia pracowników Wodociągów na posesję lub do mieszkania, można wcześniej zweryfikować telefonicznie siedzibie Wodociągów pod numerem telefonu 32 753 53 74. Uprasza się Szanownych Klientów o czujność!

22 marca Światowy Dzień Wody

W roku 1992, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło specjalną rezolucją nowe święto, obchodzone corocznie 22 marca – Światowy Dzień Wody. Mimo, że woda zajmuje aż 70% powierzchni Ziemi, tylko 2,5% to woda słodka, nadająca się do picia. Niestety, ta słodka woda przestała już być zasobem odnawialnym, co oznacza, że zużywamy jej więcej i szybciej, niż …