Szukaj

Zmiany smaku i zapachu wody w dzielnicach Bańgów i Przełajka w Siemianowicach Śląskich

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. informują, iż woda do Siemianowic Śląskich dostarczana jest przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach z kierunków SUW Będzin oraz Sieciowych Zbiorników Wyrównawczych Murcki (SZbW Murcki). Woda ze wskazanych źródeł zasilania ma różny skład chemiczny (m.in. woda dostarczana z SZbW Murcki – 90 mg/l CaCO3, a woda z SUW Będzin – 230 mg/l CaCO3, różny smak i zapach). Dzielnice Bańgów i Przełajka w Siemianowicach Śląskich zlokalizowane są w zmiennej strefie zasilania. Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. nie mają wpływu na wybór kierunku zasilania przez GPW SA. Zmiany źródeł zasilania mogą być niekorzystnie odbierane przez mieszkańców.

Niezależnie od źródła zasilania i składu chemicznego woda dostarczana Odbiorcom w Siemianowicach Śląskich spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. 2017 poz. 2294, jest badana zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i jest bezpieczna dla zdrowia.