Szukaj

„EKO-PRZYJACIEL KROPLI WODY”- II Edycja

„EKO-PRZYJACIEL KROPLI WODY”- II Edycja

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. rozpoczynają kolejną edycję warsztatów „EKO-PRZYJACIEL KROPLI WODY”. Pierwsza edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej aż 1203 uczniów z 57 klas, z 10 szkół podstawowych z Siemianowic Śląskich. Tym razem na warsztaty zapraszamy Starszaków z Przedszkoli oraz uczniów klas pierwszych ze Szkół Podstawowych. W zajęciach będą mogli uczestniczyć …

Nowe ceny wody i ścieków od 1 września 2023 r.

Szanowni Państwo!Uprzejmie informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o., skróciło czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki i zatwierdziło nowe taryfy na terenie naszego miasta. Od 1 września 2023r. łączna cena za 1 m³ wody i ścieków, wynosi 19,71 zł brutto, w tym 8,61 zł brutto …

22 marca Światowy Dzień Wody

W roku 1992, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło specjalną rezolucją nowe święto, obchodzone corocznie 22 marca – Światowy Dzień Wody. Mimo, że woda zajmuje aż 70% powierzchni Ziemi, tylko 2,5% to woda słodka, nadająca się do picia. Niestety, ta słodka woda przestała już być zasobem odnawialnym, co oznacza, że zużywamy jej więcej i szybciej, niż …

Film z okazji 30-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Scenariusz filmu napisał Zespół ds. Informacji o branży, który ukonstytuował się w lutym 2022 roku. Film powstał na obiektach przedsiębiorstw reprezentatywnych dla naszej branży, które są Członkami Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wszystkim zaangażowanym w jego powstanie serdecznie dziękujemy! Źródło: Film z okazji 30-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Zmiany smaku i zapachu wody w dzielnicach Bańgów i Przełajka w Siemianowicach Śląskich

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. informują, iż woda do Siemianowic Śląskich dostarczana jest przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach z kierunków SUW Będzin oraz Sieciowych Zbiorników Wyrównawczych Murcki (SZbW Murcki). Woda ze wskazanych źródeł zasilania ma różny skład chemiczny (m.in. woda dostarczana z SZbW Murcki – 90 mg/l CaCO3, a woda z SUW Będzin …

„Eko-przyjaciel kropli wody” najnowszy projekt edukacyjny Aqua-Sprint

„Eko-przyjaciel kropli wody”, to najnowszy projekt Aqua-Sprint skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, który edukuje, bawi i promuje odpowiedzialne postawy proekologiczne. Jego ideą jest potrzeba szerzenia wiedzy na temat dbania o środowisko naturalne. Zainteresowanie tematem i uczestnictwem w zajęciach przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Już w czerwcu napłynęło tyle zgłoszeń, że można było zaplanować zajęcia …

Ostrzeżenie dla Klientów

W związku z powtarzającymi się co jakiś czas sytuacjami usiłowania oszustwa, uprzejmie informujemy, że każdy, podejrzany dla Klienta przypadek wejścia pracowników Wodociągów na posesję lub do mieszkania, można wcześniej zweryfikować telefonicznie siedzibie Wodociągów pod numerem telefonu 32 753 53 74. Uprasza się Szanownych Klientów o czujność!