Szukaj

20.02.2024r. braki wody w ul. Łąkowa

„EKO-PRZYJACIEL KROPLI WODY”- II Edycja

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. rozpoczynają kolejną edycję warsztatów „EKO-PRZYJACIEL KROPLI WODY”. Pierwsza edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej aż 1203 uczniów z 57 klas, z 10 szkół podstawowych z Siemianowic Śląskich. Tym razem na warsztaty zapraszamy Starszaków z Przedszkoli oraz uczniów klas pierwszych ze Szkół Podstawowych. W zajęciach będą mogli uczestniczyć …

Nowe ceny wody i ścieków od 1 września 2023 r.

Szanowni Państwo!Uprzejmie informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o., skróciło czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki i zatwierdziło nowe taryfy na terenie naszego miasta. Od 1 września 2023r. łączna cena za 1 m³ wody i ścieków, wynosi 19,71 zł brutto, w tym 8,61 zł brutto …

22 marca Światowy Dzień Wody

W roku 1992, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło specjalną rezolucją nowe święto, obchodzone corocznie 22 marca – Światowy Dzień Wody. Mimo, że woda zajmuje aż 70% powierzchni Ziemi, tylko 2,5% to woda słodka, nadająca się do picia. Niestety, ta słodka woda przestała już być zasobem odnawialnym, co oznacza, że zużywamy jej więcej i szybciej, niż …

Film z okazji 30-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Scenariusz filmu napisał Zespół ds. Informacji o branży, który ukonstytuował się w lutym 2022 roku. Film powstał na obiektach przedsiębiorstw reprezentatywnych dla naszej branży, które są Członkami Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wszystkim zaangażowanym w jego powstanie serdecznie dziękujemy! Źródło: Film z okazji 30-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Zmiany smaku i zapachu wody w dzielnicach Bańgów i Przełajka w Siemianowicach Śląskich

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. informują, iż woda do Siemianowic Śląskich dostarczana jest przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach z kierunków SUW Będzin oraz Sieciowych Zbiorników Wyrównawczych Murcki (SZbW Murcki). Woda ze wskazanych źródeł zasilania ma różny skład chemiczny (m.in. woda dostarczana z SZbW Murcki – 90 mg/l CaCO3, a woda z SUW Będzin …

„Eko-przyjaciel kropli wody” najnowszy projekt edukacyjny Aqua-Sprint

„Eko-przyjaciel kropli wody”, to najnowszy projekt Aqua-Sprint skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, który edukuje, bawi i promuje odpowiedzialne postawy proekologiczne. Jego ideą jest potrzeba szerzenia wiedzy na temat dbania o środowisko naturalne. Zainteresowanie tematem i uczestnictwem w zajęciach przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Już w czerwcu napłynęło tyle zgłoszeń, że można było zaplanować zajęcia …